10 tips voor eerste stappen op weg naar een missionaire parochie

U bent betrokken parochiaan, enthousiaste vrijwilliger of als priester, diaken of pastoraal werk(st)er of werkzaam in de parochie. U droomt ervan uw parochie opnieuw tot leven te zien komen. Dat mensen opnieuw ontdekken wat Jezus Christus door zijn Kerk voor hen wil betekenen. U zou graag zien dat uw parochie meer naar buiten treedt, gastvrij is, missionair wordt. Maar hoe begin je aan zoiets? En hoe kun je medeparochianen mobiliseren? 

Iedere weg begint met een paar eerste stappen.

Hieronder vindt u 10 tips die u op weg kunnen helpen! 

Lees eerst zelf het boek Als God renoveert en/of bekijk 5 filmpjes van 15 minuten met een interview met fr. James Mallon

Begin als eerste met het lezen van het boek. Bent u geraakt en enthousiast geworden door dit boek? U bent zelf de beste ambassadeur. Als u enthousiast bent over 'Als God renoveert', dan kunt u ook andere mensen hiervoor enthousiast maken.

Het boek Als God renoveert is bijvoorbeeld te bestellen via het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) of via Uitgeverij Adveniat. In Vlaanderen kan dat via Uitgeverij Halewijn.

Bekijk de reeks van 5 interviews van 15 minuten, waarin fr. James Mallon de hoofdlijnen van het boek samenvat. Deze filmpjes zijn ondertiteld in het Nederlands. Je kunt de Nederlandse ondertiteling als optie selecteren. 

Wij geloven dat de principes en waardes uit Als God renoveert ook voor ons land relevant en actueel zijn. Meer dan ooit is het van belang deze principes te vertalen naar de Nederlandse en Vlaamse context.

De volgende stap is om medestanders te vinden. Als u deel uitmaakt van een pastoraal team, spreek er dan met uw collega’s over en nodig hen bijvoorbeeld uit voor de mini-conferentie op 25 maart 2023. Als u parochiaan bent, geef de pastoor het boek dan cadeau (wel of niet voor zijn verjaardag) en vertel hem over de mini-conferentie. Zoek medeparochianen waarvan u denkt dat zij open zullen staan voor de boodschap en principes van 'Als God renoveert'.

Probeer samen met een groep medeparochianen (en/of het pastoraal team en/of het parochiebestuur) het boek 'Als God renoveert'  met elkaar te lezen. Dat kan in 4 tot 6 bijeenkomsten, zowel fysiek als online.

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) heeft een Leeswijzer ontwikkeld om u hierbij te helpen. Deze helpt u om in uw parochie al een begin te maken met het bespreken van fundamentele vragen als ‘Wat is de missie en visie van onze parochie?’, ‘Hoe zit het met ons eigen persoonlijke geloof?’ en ‘Wat zijn belangrijke waarden voor een cultuuromslag in de parochie?’ ‘Wat hebben we geleerd van de coronatijd? Wat willen we behouden en wat willen we anders doen?’ Download de gratis Leeswijzer.

Een andere mogelijkheid is natuurlijk om de 5 interviews van 15 minuten, waarin fr. James Mallon de hoofdlijnen van het boek samenvat, met elkaar te bekijken en te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld ook aan het begin van een (parochiebestuurs)vergadering. Deze filmpjes zijn ondertiteld in het Nederlands.

Het is ook mogelijk om iemand van 'De Missionaire Parochie' uit te nodigen in uw parochie. U brengt in overleg met de pastoor een groep van mogelijk geïnteresseerden bij elkaar. Dit kan zowel fysiek als online. Wij zorgen voor iemand die meer kan vertellen over het gedachtegoed van de missionaire parochie, tips kan geven en vragen kan beantwoorden. Als u hiervoor belangstelling hebt, neem dan contact op via info@missionaireparochie.nl.

Als u priester, diaken of pastoraal werk(st)er bent: grijp uw kans telkens wanneer u de gelegenheid hebt om een grote groep gelovigen toe te spreken of in de vergaderingen waar u bij betrokken bent. Vertel over het boek 'Als God renoveert' en over uw droom voor uw parochie.

Er wordt wel eens gezegd dat mensen 7 keer iets moeten horen voordat het tot hen doordringt. Dus houd moed en houd vol! Probeer daarnaast ook de ‘informele’ leiders in uw parochie hierover te vertellen. Vraag ze om hun ideeën over hoe dit zou kunnen werken in jullie parochie. Betrek ze bij uw droom, bijvoorbeeld in termen als “Stel je toch eens voor, dat…”

Er zijn materialen beschikbaar die u kunt gebruiken om 'de missionaire parochie' zichtbaar te maken in uw parochie. Hang een poster van de mini-conferentie op strategische plaatsen in de parochie. Leg folders neer op diverse plaatsen en bericht hierover in het parochieblad en op uw website. Er zijn ook meer algemene materialen beschikbaar: algemene posters, gebedskaartjes, logo's en een infographic. Ook zijn er via deze website met enige regelmaat persberichten beschikbaar, die u zelf voor uw eigen parochie kunt aanpassen. Posters en folders zijn beschikbaar via download of kunnen worden aangevraagd via info@missionaireparochie.nl of, nog eenvoudiger, via dit formulier.

Uit ervaring blijkt dat de persoonlijke uitnodiging vrijwel altijd het beste werkt. Nodig medeparochianen, waarvan u merkt dat ze hart hebben voor een missionaire parochie, persoonlijk uit om hier deel van te worden en mee te denken. Nodig hen bijvoorbeeld uit om mee te gaan naar de mini-conferentie op 25 maart.

Mensen gaan serieuzer nadenken over hun rol en positie als u ze persoonlijk benadert, zeker als u dit als pastoraal verantwoordelijke doet.

Als een aantal mensen enthousiast is geworden over de missionaire parochie, laat het daar dan niet bij. Maak het concreet. Zet stappen. Besluit bijvoorbeeld met een aantal mensen uit uw parochie deel te nemen aan de mini-conferentie op 25 maart, en beleg alvast een afspraak voor na de conferentie in uw parochie.

Zo kunt u met elkaar verder spreken over wat u op de conferentie heeft gehoord, en deze zaken vertalen naar de praktijk van uw eigen parochie. Dit vergroot de kans dat het niet bij een mooie droom of een leuke ervaring op de conferentie blijft, maar dat u ook daadwerkelijk aan de slag gaat met wat u gezien, gehoord en ervaren heeft.

Wanneer uw met een groep medeparochianen zo ver bent dat u oprecht de weg naar een missionaire parochie in wilt slaan, is het belangrijk samen een visie te formuleren. U leest hierover ook in het boek 'Als God renoveert'. Waar dromen jullie van? En, belangrijker nog, wat is Gods droom voor jullie parochie? Durf hierbij gerust de realiteit een beetje los te laten, en groots te dromen. 

Wanneer we enthousiast zijn over grote dromen, willen we graag grote sprongen maken en snelle resultaten zien. Maar het belangrijkste is te beginnen met de eerste stappen, die soms klein lijken. Bouw een goed team. Start, bijvoorbeeld, een Alphacursus. Investeer in gastvrijheid op zondagmorgen. Zo brengt u uw droom stapje voor stapje dichterbij. 

En last but not least, zonder het gebed zijn al onze inspanningen tevergeefs. Dus bid bij bovenstaande stappen trouw voor uw parochie of geloofsgemeenschap, en voor de vernieuwing van de parochies! Er is een gebedskaartje wat u kan ondersteunen in uw persoonlijke gebed en uw gebed samen met anderen.

Download het gebedskaartje of vraag een of meerdere exemplaren aan via info@missionaireparochie.nl

Er is ook een gebedsgroep die bidt voor (de voorbereidingen op) de mini-conferentie. Als u mee wilt bidden, schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief van de gebedsgroep. U krijgt dan regelmatig via de e-mail gebedsintenties toegestuurd.