Tip 5 : Vertel en praat erover!

Als u priester, diaken of pastoraal werker of werkster bent: telkens wanneer u de kans hebt om een grote groep gelovigen toe te spreken of in de vergaderingen waar u bij betrokken bent, vertel dan over het boek Als God renoveert en de conferentie! Er wordt wel eens gezegd dat mensen 7 keer iets moeten horen, voordat het tot ze doordringt. Dus, word niet moe om dit te doen! Probeer daarnaast ook de ‘informele’ leiders in uw parochie hierover te vertellen. Vraag ze om hun ideeën hoe dit zou kunnen werken in jullie parochie. Betrek ze bij uw droom, bijvoorbeeld in termen als “Stel je toch eens voor, dat…”

Lees de volgende tip!