Organisatie

De conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ is een landelijke conferentie, ondersteund door een aantal landelijke partners, en is bedoeld voor het gehele Nederlandse taalgebied. Het doel van de conferentie is om katholieken te mobiliseren om zich (weer opnieuw) met hoop en visie in te zetten voor een missionaire parochie met impact op haar directe omgeving. Bisschop Liesen van Bisdom Breda heeft in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) het initiatief genomen om fr. James Mallon uit te nodigen om naar Nederland te komen.

Bij de organisatie van de conferentie zijn naast het Bisdom Breda ook de volgende organisaties betrokken:

Daarnaast hebben de gezamenlijke kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de rooms-katholieke Kerk hun eigen tweejaarlijkse Pastoraal Congres een jaar uitgesteld, om deel te kunnen nemen en dienstbaar te kunnen zijn aan deze conferentie.