ALS GOD RENOVEERT
OKTOBER 2021
Conferentie in Oudenbosch met Father James Mallon

ALS GOD RENOVEERT
OKTOBER 2021
Conferentie in Oudenbosch met Father James Mallon

Programma

Vooravond

19:00  Inchecken en ontvangst is al mogelijk
20:00  Gezamenlijk gebed voor de conferentie met aansluitend gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten

Donderdag

8:00  Inchecken en ontvangst
9:30  Officiële opening van conferentie met een Eucharistieviering
Aansluitend pauze en plenaire bijeenkomst met inleiding door fr. James Mallon
13:15 Lunch
14:45  Seminars
16:45  Plenaire bijeenkomst over Alpha
17:45  Maaltijd
19:15  Plenaire bijeenkomst met inleiding door fr. James Mallon
21:15  Mogelijkheid om elkaar informeel te ontmoeten

Vrijdag

9:15  Plenaire bijeenkomst met inleiding door fr. James Mallon
Aansluitend pauze en Eucharistieviering
12:45  Lunch
14:00  Seminars
16:00  Plenaire bijeenkomst met inleiding door fr. James Mallon
17:30  Afsluiting

Seminars

Op beide dagen van de conferentie zullen er seminars zijn, waarbij diverse sprekers nader ingaan op een aantal deelthema’s uit het boek Als God renoveert en/of het boek Rebuilt. Samen bouwen aan een vitale parochiegemeenschap van de Amerikaanse fr. Michael White en Tom Corcoran. Op deze eerste conferentie is de keuze gemaakt om vooral seminars aan te bieden die ingaan op de fundamentele principes van deze boeken en de ervaringen die de auteurs sindsdien wereldwijd met parochievernieuwing hebben opgedaan.

De volgende seminars zullen worden aangeboden:

 • Gebed als fundament voor parochievernieuwing
  M.m.v.: Eliza Oudshoorn (coördinator 24uurs aanbidding in Leiden), Damiaan Dufaux en/of Annemie Vanermen van ‘Night Fever’ in Leuven en Edwin Hamelink van het gebedsnetwerk ‘24-7 Prayer NL.’
  Moderator Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespiritualiteit.
 • Making it happen: How do we turn our dream of a disciple making parish into reality?
  (Hoe maken we de droom van een parochie die ‘leerlingen maakt’ waar?) – met NL vertaling
  Door Fiona O’Reilly, Director of Strategy, Divine Renovation.
 • Gastvrijheid in de parochie of gemeente
  Door Joost Klok van Alpha Nederland
 • Cultuur van uitnodigen in de parochie of gemeente
  Door Frank Jansons en Robert van Aken pr namens Alpha Nederland
 • Alpha: van cursus naar cultuur
  Door Arnoud Drop van Alpha Nederland
 • Van Alpha naar Omega: wat voor en na Alpha
  Door Jeroen Smith pr en Helen Opstal van het Katholiek Alpha Centrum.
 • Liturgie in de missionaire parochie
  Door Simon Dankers van de Nationale Raad voor Liturgie
 • ‘De kunst van muzikaal gebed’: voor muzikanten en muzikale leiders
  Door Nina Mertens en Martin Wilbers van Life Teen
 • De heilige Geest ervaren
  Door leden van de Chemin Neuf gemeenschap
 • Een leiderschapsteam bouwen
  Door Tom Koot en Veerle Gouwy van xpand
 • Visie ontwikkelen en communiceren
  Door Janny Budding en Ina Ruiter van xpand

Het plenaire programma vindt plaats in de Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch.
De seminars vinden plaats in diverse zalen en ruimten rondom de Basiliek in Oudenbosch.

Het programma en de seminars zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Hieronder kan u desgewenst meteen tickets kopen voor de conferentie en tijdelijk van de speciale korting genieten.

Tickets kopen

Spreker

Hoofdspreker van de uitgestelde conferentie is de Canadese priester James Mallon. Hij schreef in 2014 het boek Divine Renovation: From maintenance to mission. Dit boek is in 2019 in Nederlandse vertaling uitgekomen bij Adveniat onder de titel Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei.

Fr. Mallon beschrijft in zijn boek hoe hij en zijn team de omslag van een onderhoudspastoraal naar een missionaire parochie hebben vormgegeven in de Sint-Benedictus parochie in Halifax, Canada. Het blijkt dat het mogelijk is: een bloeiende parochie, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden graag komen en zorg dragen voor elkaar en voor mensen in hun omgeving!

Inmiddels zijn ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland positieve verhalen terug te beluisteren van parochies, die proberen de principes van Als God renoveert in hun eigen parochie vorm te geven en te vertalen.

Meer informatie over fr. James Mallon

Fr. James Mallon is auteur van het boek Divine Renovation: From maintenance to mission (2014), in Nederlandse vertaling Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei (2019). Fr. Mallon is bisschoppelijk vicaris voor parochievernieuwing en leiderschapsondersteuning voor het aartsbisdom Halifax-Yarmouth in Canada. Hoewel hij geen pastoor meer is van de Sint-Benedictus parochie in Halifax, is hij nog steeds nauw verbonden met deze parochie. Daarnaast is hij ook betrokken bij het internationale werk van Divine Renovation. Hij is een veelgevraagd spreker over de thema’s van parochievernieuwing en evangelisatie.

Meer over het boek ‘Divine Renovation’/ ‘Als God renoveert’

De helft van het boek beslaat een analyse van de huidige situatie van de Kerk: fr. Mallon laat zien dat de Kerk zich in een identiteitscrisis bevindt (‘we weten niet meer wat de missie van de Kerk is’), hij gaat in op de pijn van zovelen vanwege de afname van het aantal gelovigen, de sluiting van kerken en het seksueel misbruik als ook theologische belemmeringen die parochies verhinderen om missionair te zijn.

De andere helft van het boek is een praktijkverhaal, van hoe fr. Mallon met zijn team in Canada ‘het maken van leerlingen van Jezus’ (de missie van de Kerk) centraal heeft gesteld in zijn parochie en hoe hij dit heeft aangepakt. Dit komt tot uiting in tien geleefde waarden in zijn parochie – bijvoorbeeld gastvrijheid, inspirerende preken, goede muziek, kleine groepen, inzet van elkaars talenten, openheid voor het werk van de heilige Geest – kortom, vruchtbare grond waarin de ‘zaadjes van geloof’ goed kunnen groeien. In dit alles is Alpha het middel dat hij centraal stelt om de cultuuromslag van een onderhoudsparochie naar een missionaire parochie in de praktijk te brengen (Alpha is 10-weekse geloofscursus / ervaring over de kern van het christelijke geloof). Tenslotte beschrijft fr. Mallon nog hoe goed leiderschap een belangrijke sleutel is tot parochievernieuwing. Ook bij het opleiden van leiders in de parochie speelt Alpha een centrale rol.

Bestellen van het boek Als God renoveert

U kunt het boek Als God renoveert bijvoorbeeld bestellen via het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS). Op deze website vindt u eveneens een aantal recensies van het boek en interviews met een aantal personen over het boek, de hoofdlijnen hiervan en de doorwerking in de parochies.

U kunt het boek tevens bestellen via Adveniat.
In Vlaanderen kan het boek bijvoorbeeld besteld worden via Halewijn.