ALS GOD RENOVEERT
DO 24 & VR 25 MAART 2022
Conferentie in Breda met Father James Mallon

ALS GOD RENOVEERT
DO 24 & VR 25 MAART 2022
Conferentie in Breda met Father James Mallon

Tickets kopen  Hier kan u desgewenst meteen tickets kopen voor de conferentie!

Programma

Het programma van de conferentie zal bestaan uit diverse inleidingen, seminars, gezamenlijke gebedstijden, waaronder het vieren van de Eucharistie. Daarnaast is er voldoende ruimte voor uitwisseling en ontmoeting, met name tijdens de gezamenlijke maaltijden.

Hoofdspreker van de conferentie is de Canadese priester father James Mallon. In 2014 schreef hij het boek Divine Renovation dat in 2019 in Nederlandse vertaling is uitgebracht onder de titel Als God renoveert. Hierin schrijft hij op eerlijke en humoristische wijze hoe hij met zijn team in de Sint-Benedictus parochie een weg is gegaan van onderhoud naar bloei. Het boek is het uitgangspunt voor deze unieke conferentie in Nederland. Inmiddels is father James Mallon midden in de coronatijd pastoor geworden van een andere parochie in het aartsbisdom Halifax-Yarmouth. Wij zijn blij dat hij ook de daar geleerde inzichten en ervaringen zal inbrengen op de conferentie.

Vooravond 23 maart

 • Inchecken al mogelijk
 • Informele ontmoeting en gezamenlijk gebed

Donderdag 24 maart

 • Inchecken en ontvangst
 • Start programma 9.30 uur
 • Eucharistieviering
 • Inleidingen door fr. James Mallon
 • Seminars met diverse sprekers
 • Gezamenlijk gebed
 • Gezamenlijke maaltijden

Vrijdag 25 maart

 • Eucharistieviering
 • Inleidingen door fr. James Mallon
 • Seminars met diverse sprekers
 • Gezamenlijk gebed
 • Gezamenlijke middagmaaltijd
 • Einde programma 17.30 uur

T.z.t. wordt er meer informatie over het programma bekend gemaakt. Ook zal de praktische informatie verder worden aangevuld.

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor alle betrokken parochianen, vrijwilligers, bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten, pastoraal assistenten uit heel Nederland en Vlaanderen. Leden en belangstellenden van de nieuwe bewegingen en gemeenschappen in de Kerk moedigen we van harte aan deel te nemen. Wij hopen op veel jongeren, voor hen geldt een kortingstarief.

Het boek Als God renoveert staat ook bij protestanten in Nederland en Vlaanderen in de belangstelling. Onze protestantse broeders en zusters zijn van harte welkom. Kortom: welkom aan allen die ernaar verlangen om met hun parochie een weg in te slaan naar een missionaire parochie of dit verder willen uitbouwen! En die naar wegen zoeken om dit ook in de coronatijd vorm te geven.

Seminars

Op beide dagen van de conferentie zullen er seminars zijn, waarbij diverse sprekers nader ingaan op een aantal deelthema’s uit het boek Als God renoveert en/of het boek Rebuilt. Samen bouwen aan een vitale parochiegemeenschap van de Amerikaanse fr. Michael White en Tom Corcoran. Welke seminars dit zullen zijn wordt later nog bekendgemaakt.

Spreker

Hoofdspreker van de conferentie is de Canadese priester James Mallon. Hij schreef in 2014 het boek Divine Renovation: From maintenance to mission. Dit boek is in 2019 in Nederlandse vertaling uitgekomen bij Adveniat onder de titel Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei.

Fr. Mallon beschrijft in zijn boek hoe hij en zijn team de omslag van een onderhoudspastoraal naar een missionaire parochie hebben vormgegeven in de Sint-Benedictus parochie in Halifax, Canada. Het blijkt dat het mogelijk is: een bloeiende parochie, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden graag komen en zorg dragen voor elkaar en voor mensen in hun omgeving!

Inmiddels zijn ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland positieve verhalen terug te beluisteren van parochies, die proberen de principes van Als God renoveert in hun eigen parochie vorm te geven en te vertalen.

Meer informatie over fr. James Mallon

Fr. James Mallon is auteur van het boek Divine Renovation: From maintenance to mission (2014), in Nederlandse vertaling Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei (2019). 

Fr. Mallon is in de coronatijd op eigen verzoek benoemd tot pastoor van een nieuwe parochie in het aartsbisdom Halifax-Yarmouth, OLV (Onze Lieve Vrouw) van Guadalupe in Dartmouth. Daarnaast is hij nog steeds nauw betrokken bij het internationale werk van Divine Renovation. Hij is een veelgevraagd spreker over de thema’s van parochievernieuwing en evangelisatie.

 

Meer over het boek ‘Divine Renovation’/ ‘Als God renoveert’

De helft van het boek beslaat een analyse van de huidige situatie van de Kerk: fr. Mallon laat zien dat de Kerk zich in een identiteitscrisis bevindt (‘we weten niet meer wat de missie van de Kerk is’), hij gaat in op de pijn van zovelen vanwege de afname van het aantal gelovigen, de sluiting van kerken en het seksueel misbruik als ook theologische belemmeringen die parochies verhinderen om missionair te zijn.

De andere helft van het boek is een praktijkverhaal, van hoe fr. Mallon met zijn team in Canada ‘het maken van leerlingen van Jezus’ (de missie van de Kerk) centraal heeft gesteld in zijn parochie en hoe hij dit heeft aangepakt. Dit komt tot uiting in tien geleefde waarden in zijn parochie – bijvoorbeeld gastvrijheid, inspirerende preken, goede muziek, kleine groepen, inzet van elkaars talenten, openheid voor het werk van de heilige Geest – kortom, vruchtbare grond waarin de ‘zaadjes van geloof’ goed kunnen groeien. In dit alles is Alpha het middel dat hij centraal stelt om de cultuuromslag van een onderhoudsparochie naar een missionaire parochie in de praktijk te brengen (Alpha is 10-weekse geloofscursus / ervaring over de kern van het christelijke geloof). Tenslotte beschrijft fr. Mallon nog hoe goed leiderschap een belangrijke sleutel is tot parochievernieuwing. Ook bij het opleiden van leiders in de parochie speelt Alpha een centrale rol.

Bestellen van het boek Als God renoveert

U kunt het boek Als God renoveert bijvoorbeeld bestellen via het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS). Op deze website vindt u eveneens een aantal recensies van het boek en interviews met een aantal personen over het boek, de hoofdlijnen hiervan en de doorwerking in de parochies.

U kunt het boek tevens bestellen via Adveniat.
In Vlaanderen kan het boek bijvoorbeeld besteld worden via Halewijn.