Aanbod partners

De conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ wordt ondersteund door een aantal landelijke partners uit Nederland: het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), Alpha Nederland, het Katholiek Alpha Centrum, xpand en de gezamenlijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de rooms-katholieke Kerk. Gastheer van de conferentie is het bisdom Breda.

Bekijk hieronder het aanbod van de landelijke partners en Impulsgroep Missionaire Parochie uit Vlaanderen.


Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS)

Het CPS wil parochies in heel Nederland ondersteunen om een (meer) vitale en missionaire parochie te worden. Dat doet het CPS onder andere door:

 • pastorale beroepskrachten, bestuurders en parochianen bekend te maken met het gedachtegoed van de boeken ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt’ o.a. door lezingen, bijeenkomsten, webinars, gesprekken, gebruik van social media, artikelen en het ontwikkelen van Leeswijzers bij beide boeken. Een lezing over de hoofdlijnen van ‘Als God renoveert’ in uw parochie is aan te vragen bij het CPS! Dit kan bijvoorbeeld een goede start zijn als u het boek in de parochie wilt gaan lezen. Deze lezing kan ook ONLINE plaatsvinden, met ruimte voor de parochianen om met elkaar online in kleine groepen uit te wisselen.
 • online coaching voor pastoors om in groepsverband de eerste twee hoofdstukken van het ‘Als God renoveert werkboek’ door te werken. Deze hoofdstukken gaan over visie en hoe je een leiderschapsteam samenstelt om je te ondersteunen.
 • met u meedenken over het hoe en wat van verdere begeleiding om de weg in te slaan om een (meer) missionaire parochie te worden.

Alpha Nederland

Heb je nog geen ervaring met Alpha?
Dan ben je van harte welkom op de Alpha Experience. In elk bisdom in Nederland zullen we 's avonds een Alpha-bijeenkomst organiseren, zodat je mee kunt maken hoe is het is om Alpha te volgen. De Alpha Experience-bijeenkomsten worden speciaal georganiseerd voor vrijwilligers en beroepskrachten die nog geen ervaring hebben met Alpha. Ontdek wat Alpha is en wat het voor jouw parochie kan betekenen. Bij het plannen van de Alpha Experience houden we de adviezen van de overheid nauwgezet in de gaten.

Wil je een Alpha organiseren?
Zaterdag 5 september 2020 vindt de eerstvolgende Alpha Nederland Training & Inspiratie plaats in Veenendaal. Afgelopen januari mochten we ruim 600 Alpha-leiders ontvangen! Ontmoet anderen die Alpha willen starten, leer van elkaars ervaringen en word getraind in de basis van Alpha.

Geef je een Alpha en wil je dat je Alpha groeit in grootte en impact?
Neem een kijkje in de keuken bij een kerk waar Alpha groeit en bloeit: Assen Zoekt. Een bijzondere kans om te zien hoe Assen Zoekt de waarden achter Alpha in de praktijk brengt. Naast het plenaire programma zijn er seminars over leiderschapsontwikkeling, gastvrijheid, kleine groepen en Alpha: van cursus naar cultuur.

Meer informatie: zie de Alpha folder en zie de website van Alpha Nederland U kunt op de website ook informatie vinden over ‘hoe Alpha online te geven’.


Katholiek Alpha Centrum

Methoden en materialen voor evangelisatie, catechese en geloofsverdieping

 1. Het katholiek geloof doorgeven … Hoe doe je dat?
  Hopelijk is er spoedig weer het nodige lokaal mogelijk om mensen voor uit te nodigen. Maar altijd blijft een persoonlijke voorbereiding nodig. Of in groepjes met elkaar al dan niet via social media.
  Mogelijkheden daarvoor zijn o.a.:

  • 3 Minuten Catechese' thuis bekijken
  • Boeken: o.a. ‘Katholieken Evangeliseren’, ‘Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie’, ‘Rebuilt’.

  Meer mogelijkheden en materialen vindt u via rk-alphacentrum.nl Bestellen kan via: rkwebshop.nl

 2. Online aanbod
  Wijst u mensen op de mogelijkheid van een internetcursus met persoonlijke e-coach? Voor wie het geloof wil verkennen is er 'Hoe vind je Jezus?' en binnenkort volgt 'Hoe vind je de Kerk?'.
  Ga naar: hoevindjeGod-online.nl.
  Bestel hiervoor de banner voor uw website / posters / uitnodigingskaartjes. Natuurlijk gratis!
  Via e-mail: info@rk-alphacentrum.nl
 3. Gebedsketen voor de Nieuwe Evangelisatie
  Doet u mee? Juist nu van het grootste belang. Klik hier voor meer informatie. Een initiatief van Platform voor RK Evangelisatie. Klik hier voor meer informatie

xpand

De visie van xpand is om mensen en organisaties (ook parochies in Nederland en Belgie!) te stimuleren om op een menswaardige en tegelijkertijd resultaatgerichte manier leiding te geven. Xpand biedt een 3-jarig missionair procesbegeleidingsprogramma ('samen bouwen aan parochievernieuwing') onder andere op basis van de boeken ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt.’

Meer informatie: via Tom Koot, t.koot@xpand.eu en zie ook xpand.eu


Pastoraal Congres Als God renoveert in Nederland

Komt u in november naar de conferentie met fr. James Mallon? Verlangt u naar missionaire vernieuwing in uw parochie of bent u er al mee aan de slag? Kom dan ook naar het Pastoraal Congres Als God renoveert in Nederland, 11-13 maart 2021 te Nieuwkuijk.

Een impuls voor missionaire vernieuwing. Inspirerende sprekers en praktijkervaring uit Nederlandse parochies. Tijd om met elkaar te delen. De slotdag, een zaterdag, is ook voor mensen die alleen die dag kunnen komen.

Laat je nu al inspireren door lezingen van de vorige Pastorale Congressen en schrijf u in voor de nieuwsbrief via info@pastoraalcongres.nl waarin sprekers en programma worden aangekondigd.

De nieuwe bewegingen die dit Pastoraal Congres organiseren voor parochiemedewerkers en pastorale beroepskrachten, kunnen ook door het jaar heen dienstbaar zijn aan parochies. De ervaring die de nieuwe bewegingen hebben met de bouwstenen die fr. James Mallon noemt, kunnen ze beschikbaar stellen: gastvrijheid, over je persoonlijke geloof kunnen spreken, gebed, opbouwende muziek, lofprijzing, geloofsverdieping via een Alpha-cursus, betekenisvolle gemeenschap, kleine geloofsgroepen, communicatie, de Heilige Geest ervaren, eigen roeping en zending ontdekken.

Meer informatie: download de folder en zie pastoraalcongres.nl en stucom.nl/bewegingen.


Impulsgroep Missionaire Parochie Vlaanderen

De impulsgroep Missionaire Parochie Vlaanderen wil parochies en geloofsgemeenschappen in Vlaanderen helpen om de omslag te maken naar een missionaire parochie. Daarom hebben enkele partijen de handen in elkaar geslagen, waaronder Clemenspoort, Alpha Vlaanderen, xpand en KCV Vlaanderen.

Behalve mensen helpen groeien in een persoonlijke relatie met God en openstaan voor de werking van de Heilige Geest, wil de impulsgroep ook hun know-how en middelen ter beschikking stellen om een dynamiek op gang brengen:

 • Bekendheid geven aan de werking van de 'Missionaire Parochie' (bv. via leesgroepen, studiedagen,...)
 • Enthousiasme opwekken voor de positieve en bemoedigende boodschap van 'God renoveert': ja, het is mogelijk om in deze tijd van parochiefusies een onthalende missionaire geloofsgemeenschap te zijn.
 • Materiaal van 'God renoveert' uittesten, vertalen naar de Vlaamse context en aanvullen met gelijkaardig/aanvullend materiaal of initiatieven die onze geloofsgemeenschappen toerusten
  • om het evangelie uit te dragen (bv. Alphacursus)
  • om parochianen te vormen tot levenslange leerlingen van Christus
  • om christelijke leiders te coachen: collegiaal, in de kracht van de Geest, elk met zijn of haar eigen charisma dat tot bloei mag komen tot vruchtbaarheid voor de zending van de kerk in onze samenleving
 • Regionale gespreksfora opzetten: ervaringen uitwisselen, een 'lerende gemeenschap' zijn
 • Geloofsgemeenschappen via hun teamleden (verantwoordelijken) ondersteunen en begeleiden in de omslag naar een missionaire gemeenschap (leiderschapsvorming)
 • Het bevorderen van een cultuur van gebed, aanbidding en lofzang.

Neem gerust contact op als u interesse heeft in ondersteuning of op zoek bent naar uitwisseling met anderen die dezelfde weg willen gaan.