Waarom een missionaire parochie? Beluister de podcast

De schat in de akker
Op maandag 16 december waren Egbert Bornhijm en Patrick Vandeputte van de organisatie van de conferentie ‘De Missionaire parochie’ te gast bij Radio Maria Vlaanderen in het programma ‘De Kerk leeft’. Omlijst met toepasselijke muziek vertelden zij hoe we vanuit ons doopsel en persoonlijke relatie met Jezus geroepen zijn om ons geloof uit te dragen, en welke rol de Heilige Geest hierbij heeft.

Leerlingen zijn en maken
Na de aankondiging van de conferentie ‘De missionaire parochie’ werd uitgelegd wat er wordt verstaan onder een missionaire parochie; “Een Kerk die mensen tot leerlingen van Jezus maakt, ze de gelegenheid geeft hun leven lang te blijven groeien in geloof en ze uitzendt buiten de muren van de eigen kerk om de boodschap van het evangelie uit te dragen.” Dit is een tweevoudige opdracht voor eenieder: leerling zijn en leerlingen maken. De conferentie geeft handvatten om hier mee aan de slag te gaan. We moeten allereerst onze cultuur van een consumptiekerk achter ons laten. De Kerk is niet een plek om sacramenten te halen, zoals het doopsel, de eerste communie en het vormsel en dan weer te gaan. De Kerk is een plek om iets te vinden waardoor je alles aan de kant wilt zetten om er meer te kunnen vinden. Zoals de man die een schat in een akker vond en alles verkocht om die akker te kunnen kopen. Op deze manier betekent Kerk-zijn een engagement van leerlingschap met de intentie om ook leerlingen te maken.

Meer zijn dan doen
Patrick: “We zijn een doorgeefluik van Gods liefde die niet opraakt, daarom kunnen we blijven geven van die liefde. We moeten daarom op zoek gaan naar ons eigen hart en de liefde die Hij ons geeft, de persoonlijke relatie met Hem. Die liefde is als de schat in de akker die ons in beweging zet. Veel meer dan de juiste methode voor evangelisatie speelt het doorleefde geloof een doorslaggevende rol. Meer zijn dan doen.”

Niet kennis, maar ontmoeting
Daarom gaat evangeliseren ook niet louter om kennis(overdracht). “Het gaat om mensen in de gelegenheid brengen om God te ontmoeten,” vertelt Patrick. Daarin moeten we ver gaan volgens hem. “Neem een voorbeeld aan de vier heren die hun verlamde vriend het dak van de plek waar Jezus spreekt op dragen en het dak doorbreken om hun vriend voor de voeten van Jezus te leggen. Zij namen geen genoegen met de rand van de menigte. Zij brachten met de nodige moeite hun vriend tot vlak voor Jezus voor een echte ontmoeting.”

Teamvisie die passioneert
Voor die verandering naar een missionaire Kerk waarin mensen tot een ontmoeting met God en elkaar gebracht worden is visie nodig. Een priester gaat niet in zijn eentje verandering brengen. Hij heeft een gepassioneerd team met een heldere visie nodig. Een team dat van harte bereid is om die visie te verwezenlijken. Op deze manier kan een cultuurverandering in de gemeenschap beginnen.

Abonneer: iTunes | Stitcher | Spotify