Verslag evaluatie mini-conferentie Missionaire Parochie: 'positief en bemoedigend'

Op Maria Boodschap, 25 maart 2023, vond in De Basiliek te Veenendaal het eerste vervolg plaats op de conferentie Missionaire Parochie met het team van father James Mallon in Breda, precies een jaar eerder. Dit is een verslag van de uitkomsten van de evaluatie die onder de aanwezigen werd gehouden.

Bijna zevenhonderd mensen namen deel, van wie ongeveer 65 parochiepriesters. Van de deelnemers kwam een ruime meerderheid in groepsverband vanuit parochies. Ongeveer de helft van de deelnemers was ook aanwezig in Breda, de andere helft was nieuw. Het aantal Vlaamse deelnemers was veel geringer dan een jaar eerder.

Waardering
Een kwart van de deelnemers in Veenendaal heeft het evaluatieformulier ingevuld. Van hen is driekwart 'heel positief' en een kwart 'positief' over het geheel van de mini-conferentie. Slechts één persoon vindt die 'minder goed'. Ook de seminars scoren goed: 58 procent vindt die 'heel goed', 38 procent 'goed'. Acht personen beoordelen de seminars als 'minder goed' en twee personen als 'slecht'.
Van de programmaonderdelen scoort de lezing van Hanna Vaughan-Spruce het beste (79%) met het seminar van Paul Donders als tweede (71%). Grote waardering is er voor de Eucharistieviering (64%), de ontmoetingen met elkaar (62%), de muzikale ondersteuning (58%), de ontvangst/catering (46%) en de getuigenissen vanuit de parochies (35%).

Reacties algemeen
'Positief en bemoedigend' is de strekking van de meeste commentaren. Vooral noemen de respondenten de vreugde, de aanwezigheid van de Heilige Geest, de bevlogenheid van de sprekers en de professionaliteit van de organisatie. Iemand reageert positief op de inclusiviteit bij de Eucharistieviering: de aanwezigheid van vrouwen en mensen van niet-westerse afkomst. Ook de inzet van de mensen uit de parochie van Wageningen wordt geprezen: zij zorgden onder meer voor overnachting van de jongeren die de avond tevoren een eigen bijeenkomst hadden. Waardering is er ook voor de livestream waarop alles terug te zien is. 
Er zijn ook negatieve opmerkingen. Zoals het te volle programma, de manier waarop aan het einde van de dag de komst van de Heilige Geest is afgesmeekt en de onbekendheid van de liederen. Iemand ervaart de sfeer als een evangelische kerk die katholiek geworden is. Eén persoon zegt father Mallon te missen. Voor sommigen viel de vertaling vanuit het Engels tegen. Naast het positieve van de interactie in de middag was er de klacht dat de ochtend erg veel luisteren vergde.

Toekomst
Wat gaan de deelnemers doen naar aanleiding van deze dag? ' Het gesprek aangaan over de inhoud van de mini-conferentie binnen de parochie', zegt 60 procent. 'Bidden voor de doorwerking,' stelt 55 procent. 'Me verder verdiepen in parochievernieuwing' is het voornemen van bijna een kwart. En 17 procent wil de vernieuwing die ze hebben meegemaakt delen met andere parochies.
In de commentaren wordt de Alpha-cursus veelvuldig genoemd. Daarnaast ook het starten van een gebedskring en van eucharistische aanbidding.

Tenslotte wordt aan de organisatie van de Missionaire Parochie gevraagd om ieder jaar een conferentie te beleggen, eventueel regionaal, om het proces van vernieuwing te blijven begeleiden en om nieuwe mensen uit de parochie mee naartoe te nemen. 

 

Ed Arons, verslag van de evaluatie van de mini-conferentie 2023 
Foto: Ramon Mangold