Seminars conferentie

Seminars

Parallel aan het interactieve hoofdprogramma in de grote zaal zullen er enkele seminars worden aangeboden. Deze zullen met name gericht zijn op mensen die kennis willen maken met het gedachtegoed van de missionaire parochie, of die een roeping ervaren om voor de vernieuwing van parochies te bidden.

 

God vraagt ons gebed - diverse vormen van gebed in een missionaire parochie
Jeroen Smith pr. met medewerking vanuit het Katholiek Alpha Centrum

Pr. Jeroen Smith spreekt over hoe gebed en parochievernieuwing samengaan. Paus Franciscus zegt: “Nieuwe evangelisatie, een evangeliserende kerk, moet altijd vertrekken vanuit het gebed.

Het terugkerend gebedscontact met Christus blijft een onmisbare pijler van de eigen relatie met Christus en van het parochieleven. In dit seminar krijgt u tips over hoe dit vormgegeven kan worden in de parochie. Ook is er een moment van begeleide aanbidding.

Dit seminar wordt aanbevolen voor wie zoekend is naar een goede manier om alle actie in de parochie in te bedden in persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, en voor wie een roeping ervaart om voor het werk van de missionaire parochie te bidden.

De drie sleutels van parochievernieuwing
pr. Norbert Schnell, vicaris-generaal Bisdom Breda
Eliza Oudshoorn, medewerkster Missionaire Parochie Bisdom Breda

Dit seminar zal gaan over de basisprincipes van parochievernieuwing: de drie sleutels. In Bisdom Breda zijn de afgelopen jaren veel stappen gezet op dit gebied. Pr. Norbert Schnell en Eliza Oudshoorn zullen spreken vanuit hun persoonlijke overtuiging en de ervaringen die in het bisdom zijn opgedaan. Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Dit seminar wordt aanbevolen voor diegenen die alleen zijn gekomen uit hun parochie of geloofsgemeenschap en/of voor diegenen die niet of nauwelijks bekend zijn met de waarden van de missionaire parochie.