Samenvatting webinar 19 en 22 juni 2020

Leiding geven aan een parochie in tijden van corona
Hoe als Kerk missionair zijn in tijdens van corona?

Fr James Mallon (voormalig pastoor van de St. Benedictus parochie te Canada) begint het webinar met te vertellen dat hij verschillende plekken in Nederland en België heeft bezocht. Hij geeft aan dat hij en wij met dezelfde problemen worstelen. De uitwerking van de problemen verschilt misschien wel, maar de onderliggende patronen zijn gelijk.

Heeft u het webinar gemist of wil u het graag nog eens herbekijken?
Dat kan op deze pagina! (Nederlands ondertiteld)

Hieronder vindt u ook een samenvattende tekst en de antwoorden van fr. Mallon op de meest gestelde vragen.

 

Uiteenzetting door fr. Mallon tijdens het webinar

Hieronder vindt u de hoofdlijnen van de uiteenzetting.

Vragen aan fr. Mallon tijdens het webinar

Hieronder vindt u antwoorden van fr. Mallon op veel voorkomende vragen naar aanleiding van zijn boek of het webinar.

 

Gewoonlijk zijn er in de parochies bepaalde werkgroepen, o.a. werkgroepen voor diaconie. Men vraagt daar mensen voor, ofwel mensen worden in een bepaalde werkgroep ‘ingepast’. Meestal zijn er niet zo veel mensen actief in dergelijke werkgroepen (of vrijwilligerswerk überhaupt in de parochie), in vergelijking met het aantal mensen dat op zondag naar de kerk komt. Een klein aantal vrijwilligers doet het leeuwendeel van de taken in een parochie.

Wij hebben gemerkt, dat het belangrijk is om het om te draaien. We zetten in op mensen en niet op taken. We richten onze aandacht op de innerlijke beweging van de gedoopten. Als mensen verliefd worden op Jezus, willen ze gaan doen wat God van hen vraagt. Ze gaan zich afvragen: Wat is mijn roeping? Wat zijn mijn talenten? Wij helpen hen dat te ontdekken en hen daarin toe te rusten. Dit heeft geleid tot tal van initiatieven van parochianen, waar wij als parochie soms niet eens weet van hebben. Mensen doen dit zelf en vragen anderen hen hierbij te helpen. Toen ik weg ging als pastoor van de St. Benedictusparochie hadden we gemiddeld 1.500 bezoekers in de weekendvieringen, waarvan er 865 actief waren in een of andere werkgroep/ dienstwerk van de parochie.

 

In mijn nieuwe boek ‘Beyond the Parish’ is een hoofdstuk opgenomen over wat je kunt doen als je niet de leiding hebt in een parochie. Leiderschap is essentieel. Als de pastoor niet wil, gaat vernieuwing van de parochie als geheel niet lukken. Maar je kunt wel dingen doen. 
Bid voor jouw pastoor/bisschop, droom met hem van hoe het zou kunnen zijn, raak betrokken in de parochie. Ook kun je starten met de Alpha-cursus, zorg voor een team en begin met een klein groepje. Wie weet wordt hij geraakt. Je kunt enthousiasme niet afdwingen.

 

Allereerst zou ik jullie willen wijzen op de COVID-19 toolkit, die DR heeft ontwikkeld voor deze tijd. Daarin worden veel ‘hoe’ vragen beantwoord. Mensen zijn spiritueel hongerig, maar men heeft vaak het idee dat de kerk niets te bieden heeft. Verspreid de missionaire visie onder parochianen! Bel elkaar op. Contacteer 4 mensen en laat hen ook weer 4 mensen contacteren. Op deze manier kun je steun, zorg, liefde en gebed aan elkaar aanbieden. ‘Het getuigenis van het leven geeft leven’. Daarnaast: Alpha werkt ook online, dat is ongelofelijk.