Ook in quarantaine blijven we geroepen om te missioneren!

De dag waarop de conferentie had moeten beginnen, biedt ons een uitstekende gelegenheid om extra stil te staan bij onze roeping als gedoopten en als parochie om anderen met Christus in contact te brengen. Een Missionaire Parochie zijn op dit moment? Als alle vieringen en activiteiten in kerken door de coronacrisis zijn afgelast? Hoe kan dat dan?

Vandaag en morgen – 24 en 25 maart – zou de conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ plaats hebben gevonden in Oudenbosch. Met pijn in het hart heeft de organisatie van de conferentie moeten beslissen deze uit te stellen vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Inmiddels zijn de nieuwe conferentiedata bekend: 5 en 6 november 2020, wederom in Oudenbosch.

Parochievernieuwing: stil gezet?
Op dit moment ervaren we allemaal de kwetsbaarheid van het leven. Voor velen wordt het leven stil gezet, omdat ze geen of nauwelijks werk hebben, anderen moeten nu juist vol aan de bak. In onze parochies zijn er geen vieringen in het weekend en alle bijeenkomsten zijn afgelast. Hoe beleven we in deze tijd ons geloof, ook als parochie? Gaat het hele verhaal van parochievernieuwing pas verder als het coronavirus is ingedamd? Of biedt deze tijd een uitnodiging aan ons om juist hier en nu kerk te zijn?

Hoe nu volgeling van Jezus te zijn?
Onlangs las ik een brief van 14 maart jl. van father Simon Lobo aan zijn parochianen. Father Lobo is father James Mallon opgevolgd als pastoor van de St. Benedictusparochie in Halifax, Nova Scotia, Canada. Ook in Canada is het coronavirus binnengedrongen en zijn alle vieringen en activiteiten in de parochies opgeschort. Father Lobo spreekt in zijn brief over drie praktische manieren over hoe volgelingen van Jezus op deze crisis kunnen reageren. Hij spreekt over 3 p’s in het Engels (of 3 b’s in het Nederlands), namelijk: pray (bidden), protect (beschermen) en pursue (blijven missioneren). Hieronder worden deze 3 b’s toegelicht.

 1. Bid! Het is wellicht een open deur, maar het gebed helpt om ons niet door angst te laten overheersen. Bid voor alle slachtoffers van het coronavirus, voor alle mensen in de zorg en het openbaar bestuur, die nu zo hard voor ons werken. Bid voor alle mensen die financieel en mentaal door de hele situatie in de problemen komen. Neem ook tijd voor persoonlijke tijd met God en om je opnieuw af te vragen: Zit ik op het juiste spoor in mijn leven en zit onze parochie op het juiste spoor? Dit is een tijd waarin de kracht van het gebed zal blijken.
   
  Mooi om te zien is dat veel parochies hun kerken open stellen of extra open stellen voor persoonlijk gebed of eucharistische aanbidding. Daarnaast circuleren online diverse gebedsoproepen, bijvoorbeeld om samen op een bepaalde tijd de rozenkrans te bidden. Ook bidden mensen per telefoon of online met en voor elkaar. En natuurlijk geweldig om te zien dat steeds meer parochies de zondagse vieringen live-streamen.
   
 2. Bescherm met name je kwetsbare naasten door je goed aan de voorschriften van de overheid te houden. De sociale afstand, het beperkte fysieke contact en quarantaine die nodig zijn, kunnen we zien als een concrete daad van naastenliefde.
   
 3. Blijven missioneren. Father Lobo schrijft heel treffend: “We blijven een parochie die op missie is, die missionair is!” Denk aan creatieve en praktische manieren om elkaar te ondersteunen, met name voor de mensen die het meest geïsoleerd en eenzaam zijn.
   
  Mooi om te zien is hoe dit in diverse parochies van de grond komt, bijvoorbeeld via digitale spreekuren. Maar vooral ook hoe gelovigen zelf het initiatief nemen om bijvoorbeeld voor kwetsbare mensen boodschappen te doen, hen op te bellen of anderszins dienstbaar te zijn. “De parochie is de Kerk zelf die leeft temidden van de huizen van haar zonen en dochters” (naar Paus Johannes Paulus II, Christifidelis Laici, 26 en ook paus Franciscus, Evangelii Gaudium, 28). Dat is wat we nu zien gebeuren.

Inspiratie voor nu!

Hier vindt u de link naar de brief van father Simon Lobo, CC (in het Engels).

Speciaal voor de conferentie had het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) een extra nieuwsbrief samengesteld met vijf praktijkervaringen uit parochies. Lees hier deze nieuwsbief!

Zojuist verschenen bij Adveniat: het ‘Als God renoveert werkboek’ van fr. James Mallon. Dit werkboek wil leidinggevenden in de parochie helpen om de cultuuromslag van onderhoud naar bloei of missie te kunnen maken. Ideaal om de komende periode als pastoraal team of leiderschapsteam in de parochie door te werken, al is het via een digitale manier van bij elkaar komen. Het werkboek is te bestellen bij het CPS of Adveniat.

Mirjam Spruit, Centrum voor Parochiespiritualiteit

Sluit u aan bij de gebedsgroep voor de conferentie 'De Missionaire parochie'

Sluit u aan bij de gebedsgroep van mensen die bidden voor de conferentie door uw e-mail adres hieronder in te vullen. U ontvangt dan gebedsintenties.