KIJK TERUG: "Wat na Alpha?"

Op donderdagavond 22 september organiseerde ‘Divine Renovation’ een gratis webinar over ‘Wat na Alpha?’ De voertaal van het webinar is Engels. Het webinar was bedoeld voor priesters en parochie verantwoordelijken die bekend zijn met Alpha en mensen verder willen laten groeien in geloof en leerling-zijn van Jezus. Onder aan deze pagina vindt u een link om de opname terug te kunnen kijken.

Inmiddels gebruikt een aantal parochies in Nederland ‘Alpha’ om ook mensen van buiten de parochie uit te nodigen om kennis te maken met het christelijk geloof. Alpha bestaat uit ca. 10 bijeenkomsten over de basisonderwerpen van het christendom. Elke bijeenkomst begint met een maaltijd, met daarna een korte inleiding en gesprek hierover in kleine groepen. Het is bijzonder om te zien hoe sommige mensen het christelijk geloof (her)ontdekken en daarna verder willen groeien en er meer willen over weten. Vaak zien we echter dat de aansluiting met deze nieuwe mensen in de parochie vanwege verschillende redenen niet altijd gemakkelijk verloopt. 

Daarom dit webinar: ‘Wat na Alpha?’ Tijdens het gesprek komt aan de orde hoe je mensen mee kunt nemen op weg als ‘leerling van Jezus’ na Alpha, hoor je over modellen die anderen in hun parochies hebben ontwikkeld en raak je hopelijk geïnspireerd door nieuwe ideeën hoe je mensen ook na Alpha – of een andere geloofscursus of vorming – verder in het christelijk geloof en de parochie kunt laten ingroeien. Ook als jouw parochie (nog) geen Alpha aanbiedt, kan het behulpzaam zijn om dit webinar te volgen, om je te oriënteren over hoe je na een mogelijke Alpha mensen helpt om het christelijk geloof verder te ontdekken. 

Tip: kijk dit webinar met een groep in de parochie en spreek hierna met elkaar hierover door.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over Alpha en voor training & ondersteuning hoe een Alpha in de parochie te geven, zie Alpha Nederland.
  • Het Katholiek Alpha Centrum biedt diverse Nederlandstalige cursussen en methoden aan vóór en ná Alpha. Bekijk hier hun aanbod en mogelijkheden tot ondersteuning, waaronder de filmseries Sycamore en Catholicism..

Heeft u het gemist? Hier kunt u de opname terugkijken

Overzicht