Je geloof leven in een omgeving die niet gelooft

“Wat is een missionaire parochie?” Die vraag stelden we aan Matthijs Jansen, jongerenwerker van het Bisdom Haarlem-Amsterdam na afloop van de startbijeenkomst op 3 oktober 2019. Matthijs: Een missionaire parochie is voor mij een parochie waarin gelovigen van alle leeftijden, jong en oud, hun geloof kennen. Zowel de basisboodschap van hun geloof als de traditie. Dat ze weten wat het inhoudt en hoe ze dat moeten leven. Niet alleen voor jezelf, maar in de gemeenschap, in de parochie, in hun gezin, en dat ook durven te leven in een omgeving die niet gelooft.”

“Dan denk ik aan de omgeving van de persoon zelf, maar ook de nabije omgeving van de parochie. Zo’n parochie wil relevant zijn in haar omgeving, dorp en stad. In een missionaire parochie wordt gekeken naar de mens, en blijven ook het katholieke geloof en de sacramenten centraal staan. Samen met het persoonlijk geestelijk leven van de mensen, de priester en de kerkgemeenschap kunnen de sacramenten als het ware uitgeleefd worden. Dat is volgens mij de droom van de missionaire parochie en daar ga ik voor, hoe dat ook gaat zijn. Ik hoop dat we daardoor de kerk in Nederland een impuls kunnen geven.”