Hoofdsprekers conferentie

Maak kennis met de sprekers op de Conferentie Missionaire Parochie!
 

Mirjam Spruit

Mirjam Spruit is sinds 2015 stafmedewerkster bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) en tevens deel van het coördinatieteam van het Ecosysteem Missionaire Parochie.

Ze ervaart het als een voorrecht om met een aantal parochies in Nederland op te mogen trekken op hun missionaire weg. Het is haar droom dat deze mogen uitgroeien tot plaatsen van hoop. Het thema ‘Volg Mij’ is een onderwerp dat dicht bij haar hart ligt: “Jezus roept zijn leerlingen in eerste instantie om bij Hem te blijven, om Hem te vergezellen. Vanuit die gemeenschap worden ze uiteindelijk uitgezonden. Het heeft mij altijd gefascineerd dat deze leerlingen alles achterlieten om Jezus te volgen. Mijn vraag is dan ook: wat betekent dit voor mij, voor ons, voor onze parochies, in onze tijd?” 

Mirjam is getrouwd, woont in het zuiden van Nederland en is in haar eigen parochie begeleider van een tienergroep. Ze houdt van wandelen in de natuur en je maakt haar blij met een goede koffie verkeerd. 
 

Arnoud Drop

Arnoud Drop is sinds 2014 directeur van Alpha Nederland. Als directeur van Alpha Nederland draagt hij bij "aan de bloeiende en boeiende kerk van Jezus Christus". Het is de missie van Alpha Nederland om de kerk te dienen en toe te rusten in haar missie om het evangelie van Jezus Christus te delen en volgelingen van Hem te maken. Op 6 april zal Arnoud samen met Mirjam spreken over wat dat betekent in deze tijd: ‘Wat is een leerling van Jezus en waarom zouden we anderen hiertoe uitnodigen?’ 

Arnoud is getrouwd met Tanya en samen hebben zij drie kinderen. Hij houdt er van om met zijn gezin en verrekijker door de natuur te lopen. Terwijl Tanya paddestoelen zoekt, zoekt Arnoud naar mooie vogels. Het gezin is echter zo lawaaierig dat hij zelden een vogel ziet. 

 

Hadewijch Klaassen

Hadewijch Klaassen is consultant sociale verandering en lid van het leiderschapsteam in de Titus Brandsma parochie in Wageningen e.o.

Met haar kenmerkende enthousiasme werkt zij sinds 2019 mee aan het proces van missionaire parochie in haar parochie. Vanuit die ervaring en haar professionele achtergrond (consultant bij MDF Training & Consultancy) heeft ze ook een aantal andere parochies in dit proces mogen adviseren. "In mijn persoonlijke leven heb ik ontdekt hoe bijzonder je leven loopt als je besluit het samen met God te doen. We krijgen van God de genade ons bewust te worden van zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Dat is wat ik ieder mens gun, want die liefde zet je leven in een compleet ander licht. De parochie is bij uitstek de plek waar we dit kunnen uitleven in onze directe omgeving!" 

Hadewijch is getrouwd met Jorge; samen hebben zij drie dochters. Ze houdt ervan haar grote balkon vol te zetten met bloemen, kruiden en planten voor vlinders en vogels.