Eucharistische aanbidding en evangelisatie

De relatie tussen eucharistische aanbidding en evangelisatie wordt steeds meer benadrukt, zeker ook binnen de context van missionaire parochies. Niet voor niets worden gebed en eucharistie de sleutelring genoemd; nodig om de stabiele basis te vormen voor de drie sleutels van parochievernieuwing - waar evangelisatie er een van is. 

In deze video benadrukt Mgr. Barron het belang en de kracht van Eucharistische aanbidding. Wereldwijd, maar zeker ook in Nederland, zien we een toename van mogelijkheden voor eucharistische aanbidding.

Op vele plaatsen vindt men een kapel of kerk waar het Allerheiligste, de Heer zelf, zichtbaar is in de monstrans en er stilte is voor gebed. Vaak is deze mogelijkheid er voor of na een Eucharistieviering door de week. Ook zijn er kapellen waar hele dagen aanbidding is, of kerken waar dit wekelijks meerdere uren achtereen mogelijk is.
 
Voor de zomermaanden is het mooi om tijd te nemen voor eucharistische aanbidding. Misschien is er in de buurt van het vakantieverblijf wel een kapel of kerk met aanbidding?
 
Wilt u meer informatie over hoe u eucharistische aanbidding kunt opstarten of een plaats kunt geven binnen uw parochie? Neem dan vrijblijvend contact op met Katholiek Alpha Centrum.

 

Tekst via Katholiek Alpha Centrum
Foto: Ramon Mangold