Een vernieuwde parochie - terublik op the Catholic Parish Summit

Fredi Hagedoorn, pastoraal werkster in de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom, bezocht afgelopen maand een conferentie over parochievernieuwing in Harrogate in het Verenigd Koninkrijk. In dit stadje, midden tussen de Engelse glooiende heuvels, kwamen 900 deelnemers uit 19 landen bijeen. De Catholic Parish Summit draait om een nieuwe visie voor je parochie en hoe je die kan uitwerken.

Samen met collega’s uit het bisdom Breda, jongeren uit het hele land en bisschop Jan Liesen, reisde Fredi naar Engeland. De sfeer op de conferentie was hoopvol en vol vreugde. Eerst werd de beginsituatie van veel parochies geschetst: de aantallen kerkbezoekers en vrijwillige medewerkers dalen. Veel van hen worden ook ouder. Tegelijk zijn er veel (jonge) mensen zoekend, die nog niet de rijkdom van het geloof hebben ontdekt, die Jezus nog niet kennen. 

Soms kloppen deze jonge mensen zelf aan bij de parochie, omdat zij meer over Hem willen weten. Ook in de Lievevrouweparochie is dat het afgelopen jaar al een paar keer gebeurd. De aanmoediging klonk om niet in je parochie te blijven, maar om er juist op uit te gaan om deze jonge mensen te ontmoeten. En om na te denken hoe je in de parochie gastvrij en verwelkomend kan zijn voor nieuwe mensen, die het geloof willen ontdekken. 

 

Visie

Eén van de bekendere sprekers was de Canadese priester James Mallon. Hij heeft ook op eerdere conferenties over parochievernieuwing gesproken, o.a. in Nederland in 2022, en een boek geschreven, “Als God renoveert”. Hij spoorde alle aanwezigen aan om te dromen over hoe je parochie zou kunnen zijn – vol van leven, met mensen die in Jezus het antwoord op hun vragen hebben gevonden. Stel jezelf daarbij de vraag: gun jij Jezus ook aan een ander? 

Met die visie kun je vervolgens aan de slag. Maar niet alleen! Het pastoraal team kan niet als enige deze cultuurverandering doormaken en de parochie veranderen; alle gedoopte gelovigen zijn geroepen hun doopsel waar te maken. Om hun talenten in te zetten en ook zelf leiding te geven in de parochie. 

 

Alpha

Nieuwe mensen die Jezus nog niet kennen, hebben veel aan Alpha. Daarin doen ze een ervaring op van gemeenschap en geloofsverdieping, die hun hart raakt. Belangrijk daarbij is de gastvrijheid in de vorm van samen eten, je welkom voelen zoals je bent. Elkaar kennen en samen geloven, dat hopen de deelnemers vervolgens ook op zondag terug te zien. James Mallon: “Als je de sfeer van Alpha doortrekt in je parochie, gaat je parochie vanzelf meer naar eten ruiken.” Tijdens het eten kan je je geloofsweg met elkaar delen en samen optrekken.

 

Gebed

Gebed is de basis van het vinden van je missie. In de ontmoeting met Jezus wordt je hart geraakt. Met de hulp van de Heilige Geest kan je aan de slag. Hij leidt je stap voor stap, als je tot Hem blijft bidden. 

Tijdens de conferentie werd dit zichtbaar: de presentatoren baden voor iedere inleider een kort gebed tot de Heilige Geest, ter inspiratie en bemoediging. Op de laatste dag werden alle deelnemers uitgenodigd de hand op de schouder van hun buurman of buurvrouw te leggen en voor hem of haar te bidden. Fredi: “Dit was een ontroerend moment. Het is best spannend om voor iemand anders te bidden. Maar als je dan iemand voor jou aan God hoort vragen, of Hij je wil dragen en je werk en je familie wil zegenen, raakt dat echt. Ik ben blij dat ik naar de conferentie mocht gaan. Ik ben gesterkt in mijn geloof en vol goede ideeën teruggekomen in de parochie.”

 

Tekst: pastor Fredi Hagedoorn
Foto van de Nederlandse delegatie op de Catholic Parish Summit in Harrogate.