CPS organiseert: Bezinningsdagen voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers

Wil je wel een missionaire weg inslaan met de parochie, maar voel je jezelf onvoldoende sterk en bekwaam om dat te kunnen doen?
Vind je het lastig om teamleden of parochianen ‘mee te krijgen’ in een bepaalde visie?
Vind je het lastig om parochianen te vertrouwen en hen meer verantwoordelijkheid te geven?
Heb je de neiging om heikele of gevoelige thema’s uit de weg te gaan of om juist rigoureus beslissingen te nemen?

Als je jezelf in één of meerdere van bovenstaande vragen herkent is het mogelijk dat deelname aan deze bezinningsdagen je verder kan helpen. We staan nader stil bij wat luisteren ten diepste is, zowel naar onszelf, naar de ander als naar God. Het doel is om zicht te krijgen op één of meerdere thema’s die je belemmeren om goed te communiceren met anderen. We nemen communicatieve processen onder de loep, proberen reacties bij onszelf te herleiden en obstakels bij onszelf te (h)erkennen. We kijken daarbij wat God ons aanreikt aan praktische middelen om in het dagelijks leven meer ruimte te scheppen om de ander en onszelf beter te leren kennen en begrijpen en daardoor God meer te laten handelen door ons heen.

 

Praktisch

  • Wie: Priesters, diakens, pastoraal werkers/-sters uit parochies in Nederland of leden van ‘leiderschapsteams’ in parochies (op aanbeveling van de pastoor).
  • Wanneer: Zondagavong 29 oktober t/m woensdagmiddag 1 november 2023
  • Waar: Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie of om u aan te melden op de website van het Centrum voor Parochiespiritualiteit.