Bisschop Van den Hout: “Missie is niet een taak van de Kerk, de Kerk zelf is missie."

“Missie is niet ‘een’ taak, of een werkveld. Maar de Kerk zelf is missie. Wij brengen onszelf. We brengen de liefde van God en ook onszelf als mens.” Mgr. Van den Hout vertelt in deze video over de missie van de Kerk en de rol die iedereen daarin heeft. De bisschop doet dat vanwege de ‘buitengewone missiemaand’ die de Kerk dit jaar in oktober viert. Waarom is dat? En wat is de bedoeling van deze maand?

'Naar de uiteinden van de aarde'
“Als de Kerk missie is, delen alle leden van de Kerk in die missie en zending”, vertelt de bisschop. Jezus geeft zijn apostelen de opdracht om van Hem te getuigen “in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde” (Handelingen 1, 8). Mgr. Van den Hout: “We gaan naar de uiteinden van de aarde. Dat was natuurlijk de boodschap van Jezus, die als eerste door Hem verkondigd werd in Palestina. Op dat moment waren er nog vele uiteindes. ‘Uiteinden van de aarde’ kon je tamelijk letterlijk opvatten.”

“De boodschap van Jezus is altijd actueel. Dus we moeten nu zoeken naar de uiteinden van de aarde die er nu zijn. En als het gaat om de uiteinden van de aarde: van waaruit bekijk je het? Is dat vanuit Palestina, Israël? Of vanuit Rome? Of kun je ook zeggen dat wij zelf het uiteinde van de aarde zijn. Hoe dat voelt? Daar moeten we misschien als Nederland wel een beetje aan wennen.”

Mgr. Van den Hout is bisschop van Groningen-Leeuwarden en binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie bisschop-referent voor missie.

(Bron: Katholiekleven.nl)