Adveniat geeft boekje uit met handvatten voor missionaire parochies

Naar aanleiding van de mini-conferentie op 25 maart 2023 brengt uitgeverij Adveniat een handzaam boekje uit waarin de belangrijkste boodschappen van de mini-conferentie terug te vinden zijn. Het boek bevat verslagen van alle verschillende lezingen en verhalen van enkele voorbeeldparochies, evenals toerusting en handvatten voor de praktijk. 

Voor wie?

Met dit boekje wil Adveniat de lezer bemoedigen en de hoopvolle boodschap van de Missionaire Parochie in een notendop presenteren, zodat het toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek in parochies door het hele land. Als u de mini-conferentie heeft bijgewoond, zal het lezen van dit boekje veel herkenning oproepen. Wellicht kunt u zo nog eens nagenieten!
Voor wie niet aanwezig was, vormt dit boekje een overzichtelijk naslagwerk waarin de belangrijkste thema's van de mini-conferentie aan bod komen. Het boekje kan u helpen om de inhoud van de dag te delen met anderen, of dienen als aanknopingspunt om verder met anderen in gesprek te gaan over uw visie voor uw parochie.

Reserveer nu! 

Naar verwachting zal het boek "Missionaire Parochie" van uitgeverij Adveniat dit voorjaar (2023) nog beschikbaar zijn. Het zal 9,99 gaan kosten. Wilt u het niet missen? Reserveer dan nu vast uw exemplaar!