Activiteiten voor pastorale beroepskrachten door CPS

In het najaar van 2024 en begin 2025 organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) twee activiteiten die met name pastorale beroepskrachten willen ondersteunen in hun pastoraat en communicatie. 
 

Bezinningsdagen over verbindende communicatie

Bezinningsdagen voor priesters, diakens en pastorale werkers/-sters en leden van leiderschapsteams over Verbindende communicatie: luisteren naar jezelf, de ander en God. De meeste inleidingen worden gegeven door Gabriella Buirma-Rieu.
De dagen duren van zondagavond 3 november tot en met woensdagmiddag 6 november 2024 in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. 

"Tijdens deze dagen heb ik erg veel geleerd voor mijn werk in parochieopbouw. Ik merk dat ik reeds nu al regelmatig put uit wat ik daar heb geleerd. In het bijzonder het ijsbergmodel, de verbindende communicatie, de filters bij communicatie en het empathisch luisteren hebben mij waardevolle inzichten bijgebracht. Bijzonder was ook dat de training echt in een gelovige context gebeurde. Tot slot werd er gewerkt aan de hand van cases die we zelf vooraf instuurden, hetgeen de praktijksessies telkens onmiddellijk toepasbaar maakte."
- Jeroen Jans, bisdom Hasselt, België

Klik hier voor meer informatie over de bezinningsdagen.
 

Tweedaagse Preektraining

Tweedaagse Preektraining voor priesters, diakens, pastoraal werkers/-sters, die regelmatig een homilie/preek en/of een overweging verzorgen. 
De preektraining staat onder leiding van predikant Ron van der Spoel.
De preektraining vindt plaats op woensdag 15 januari tot en met donderdag 16 januari 2025 in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. 

"In het voorjaar van 2022 heb ik deelgenomen de preektraining. Dit was voor mij echt een heel goede ervaring. Ik merk dat ik nu veel meer houvast heb bij het voorbereiden van mijn zondagse preek en ook tijdens het preken zelf ervaar ik een grotere vrijheid. Ron leert in deze training om dicht bij het Woord van God te blijven, maar ook dicht bij de mensen. Ik kan deze training echt aanbevelen aan een ieder die regelmatig het voorrecht heeft om te mogen preken over de Blijde Boodschap." 
- Jeroen de Wit, rector van het seminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam 

Klik hier voor meer informatie over de preektraining.