6 tips op weg naar de (uitgestelde) conferentie

Oorspronkelijk verschenen hier 10 tips op weg naar de conferentie, toen de conferentie nog niet was volgeboekt en nog niet een half jaar was uitgesteld. De vraag is blijf echter staan: Hoe kunt u – als priester, diaken, pastoraal werker/-ster of betrokken parochiaan – zich persoonlijk en met uw parochie goed voorbereiden op de conferentie in november? Hieronder 6 tips op weg naar de (uitgestelde) conferentie!

Tip 1 : Neem persoonlijk tijd voor gebed

Het is ongekend wat er nu gebeurt. Onze hele samenleving is platgelegd. Het openbare leven ligt nagenoeg stil. Scholen, horeca en veel winkels zijn gesloten. Evenementen gaan niet door. We kunnen niet publiekelijk de Eucharistie vieren op zondag en op weekdagen. We worden letterlijk stilgezet.

Misschien is het een kans om onszelf opnieuw af te vragen: ‘Wie ben ik? Waarvoor leef ik?’ en ‘Wat wil God van mij? Wat wil Hij me zeggen in deze situatie? Waar ligt voor mij nu de kans om te groeien in liefde voor God en mijn naaste? Hoe kan ik deze tijd goed benutten?’ En om deze vragen in gebed met Hem te overwegen en ter sprake te brengen. Ook uw inzet en betrokkenheid in de parochie kan in dit gesprek met de Heer naar voren komen. Lees verder

Tip 2 : Neem tijd voor persoonlijke studie en geloofsverdieping

Deze tijd betekent voor velen van ons minder (sociale) verplichtingen. Dit kan de mogelijkheid bieden om ons meer te verdiepen. Dit kan door middel van boeken en/of filmpjes online. In het kader van de conferentie en parochievernieuwing in het algemeen willen we u graag een aantal mogelijkheden aanreiken: 5 korte filmpjes, 2 inspirerende leesboeken, 1 praktisch werkboek. Lees verder

Tip 3 : Investeer in uw team: kom online bij elkaar

Juist in deze tijd is er de mogelijkheid om met anderen samen u te verdiepen, bijvoorbeeld door het gezamenlijk lezen of doorwerken van één van bovengenoemde boeken of filmpjes! Probeer dit als leidinggevende van de parochie te doen met mensen, waarvan u denkt dat zij de beweging van parochievernieuwing kunnen dragen. Wanneer u al een leiderschapsteam hebt samengesteld in de parochie, kunt u dit doen met het leiderschapsteam. Lees verder

Tip 4: Investeer in digitale gastvrijheid

De huidige situatie is voor veel parochies een wake-up call om hun digitale communicatie aan te pakken. Gastvrijheid staat binnen de beweging van parochievernieuwing hoog in het vaandel. Meer dan ooit is er nu de noodzaak om te investeren in ‘digitale gastvrijheid.’ Dat betekent vooral in de website van de parochie en bijbehorende social media. Lees verder

Tip 5: Oriënteer u op Alpha en/of start Alpha online.

Verrassend genoeg blijkt het mogelijk om de Alpha cursus online te geven. U kunt ook profiteren van de stilgelegde samenleving om u te oriënteren op het geven van Alpha. Lees verder

Tip 6: Maak uw geloof concreet

Tenslotte, maak uw geloof concreet door te investeren in relaties met uw naasten. Deze tijd brengt ons terug naar de kern van ons geloof: hoe kan ik God en mijn naaste liefhebben. Met name worden we teruggeworpen op de naasten in onze omgeving: onze naasten op de plaats waar we wonen of mensen in de buurt. Lees verder