6 tips in de coronatijd

Hieronder vindt u 6 tips, hoe u als pastoraal verantwoordelijke of parochiaan, de coronatijd goed kunt benutten. Hoe kan deze tijd een vruchtbare tijd worden voor uzelf en uw parochiegemeenschap?

Tip 1 : Neem persoonlijk tijd voor gebed

Het is ongekend wat er nu gebeurt. Een virus dat impact heeft op ons hele dagelijkse leven. Sociale verplichtingen zijn beperkt en evenementen gingen en gaan veelal nog niet door. We konden niet publiekelijk de Eucharistie vieren op zondag en op weekdagen. We worden letterlijk stilgezet. Nu we weer beperkt bij elkaar mogen komen, worstelen we in de parochies met het zorgdragen voor de veiligheid van mensen (en alle rompslomp die daarbij komt) en tegelijkertijd hoe we mensen kunnen steunen in deze tijd. Lees verder

Tip 2 : Neem tijd voor persoonlijke studie en geloofsverdieping

Deze tijd betekent voor velen van ons minder (sociale) verplichtingen. Dit kan de mogelijkheid bieden om ons meer te verdiepen. Dit kan door middel van boeken en/of filmpjes online. In het kader van de conferentie en parochievernieuwing in het algemeen willen we u graag een aantal mogelijkheden aanreiken: 5 korte filmpjes, 2 inspirerende leesboeken, 1 praktisch werkboek. Lees verder

Tip 3 : Investeer in uw team: kom (online) bij elkaar

Juist in deze tijd is er de mogelijkheid om met anderen samen u te verdiepen, bijvoorbeeld door het gezamenlijk lezen of doorwerken van één van bovengenoemde boeken of filmpjes! Probeer dit als leidinggevende van de parochie te doen met mensen, waarvan u denkt dat zij de beweging van parochievernieuwing kunnen dragen. Wanneer u al een leiderschapsteam hebt samengesteld in de parochie, kunt u dit doen met het leiderschapsteam. Lees verder

Tip 4: Investeer in digitale gastvrijheid

De huidige situatie is voor veel parochies een wake-up call om hun digitale communicatie aan te pakken. Gastvrijheid staat binnen de beweging van parochievernieuwing hoog in het vaandel. Meer dan ooit is er nu de noodzaak om te investeren in ‘digitale gastvrijheid.’ Dat betekent vooral in de website van de parochie en bijbehorende social media. Lees verder

Tip 5: Oriënteer u op Alpha en/of start Alpha online.

Verrassend genoeg blijkt het mogelijk om de Alpha cursus online te geven. Oriënteert u zich eens op het geven van Alpha. Lees verder

Tip 6: Maak uw geloof concreet

Tenslotte, maak uw geloof concreet door te investeren in relaties met uw naasten. Deze tijd brengt ons terug naar de kern van ons geloof: hoe kan ik God en mijn naaste liefhebben. Met name worden we teruggeworpen op de naasten in onze omgeving: onze naasten op de plaats waar we wonen of mensen in de buurt. Lees verder