10 tips op weg naar de conferentie

U bent betrokken parochiaan, enthousiaste vrijwilliger of als priester, diaken of pastoraal werker of –werkster werkzaam in de parochie. Het lijkt u wel iets om naar de conferentie met fr. James Mallon te komen en om tegelijkertijd een groep medeparochianen te mobiliseren om met u mee te gaan!

Maar hoe doe je dat? Hoe pakt u dat aan?

Hieronder 10 tips!

Lees eerst zelf het boek Als God renoveert en/of bekijk 5 filmpjes van 15 minuten met een interview met fr. James Mallon

Begin als eerste met het lezen van het boek. Bent u geraakt en enthousiast geworden door dit boek? U bent zelf de beste ambassadeur. Als u enthousiast bent over Als God renoveert en om naar de conferentie te gaan, zult u ook andere mensen hiervoor enthousiast maken.

U kunt het boek Als God renoveert bijvoorbeeld bestellen via het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) of via Uitgeverij Adveniat. In Vlaanderen kan het boek besteld worden via Uitgeverij Halewijn.

Bekijk hieronder de reeks van 5 interviews van 15 minuten, waarin fr. James Mallon de hoofdlijnen van het boek samenvat. Deze filmpjes zijn Nederlands ondertiteld.

De volgende stap is om medestanders te vinden. Als u deel uit maakt van een pastoraal team, spreek met uw collega’s hierover en nodig hen uit voor de conferentie. Als u parochiaan bent, geef de pastoor het boek cadeau (wel of niet voor zijn verjaardag) en vertel hem over de conferentie. En zoek medeparochianen, waarvan u denkt dat zij open zullen staan voor de boodschap en principes van Als God renoveert.

Probeer samen met een groep medeparochianen (en/of het pastoraal team en/of het parochiebestuur) het boek Als God renoveert voorafgaand aan de conferentie met elkaar te lezen. Dat kan in 4 tot 6 bijeenkomsten. Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) heeft een Leeswijzer ontwikkeld om u hierbij te helpen. Dit helpt u om in uw parochie al een begin te maken met het bespreken van fundamentele vragen als ‘Wat is de missie en visie van onze parochie?’, ‘Hoe zit het met ons eigen persoonlijke geloof?’ en ‘Wat zijn belangrijke waarden voor een cultuuromslag in de parochie?’ Download de gratis Leeswijzer.

Daarnaast is het mogelijk om iemand van de organisatie van de conferentie De missionaire parochie – Als God renoveert uit te nodigen in uw parochie. U brengt in overleg met de pastoor een groep van mogelijk geïnteresseerden bij elkaar. Wij zorgen voor iemand die meer kan vertellen over de conferentie. Als u hiervoor belangstelling hebt, neem contact op via info@missionaireparochie.nl.

Als u priester, diaken of pastoraal werker of werkster bent: telkens wanneer u de kans hebt om een grote groep gelovigen toe te spreken of in de vergaderingen waar u bij betrokken bent, vertel dan over het boek Als God renoveert en de conferentie! Er wordt wel eens gezegd dat mensen 7 keer iets moeten horen, voordat het tot ze doordringt. Dus, word niet moe om dit te doen! Probeer daarnaast ook de ‘informele’ leiders in uw parochie hierover te vertellen. Vraag ze om hun ideeën hoe dit zou kunnen werken in jullie parochie. Betrek ze bij uw droom, bijvoorbeeld in termen als “Stel je toch eens voor, dat…”

Hang een poster op van de conferentie op strategische plaatsen in de parochie. Leg folders neer op diverse plaatsen en bericht hierover in het parochieblad. Binnenkort zal via deze website ook een standaard persbericht beschikbaar komen. Deze kunt u zelf voor uw eigen parochie aanpassen. Posters en folders zijn beschikbaar via download of kunnen worden aangevraagd via info@missionaireparochie.nl of nog eenvoudiger via dit formuier.

Uit ervaring blijkt dat de persoonlijke uitnodiging het beste werkt voor dergelijke conferenties. Nodig medeparochianen, waarvan u merkt dat ze hart hebben voor een missionaire parochie, persoonlijk uit voor deze conferentie. Mensen gaan serieuzer over deelname nadenken als u ze persoonlijk uitnodigt, zeker als u dit als pastoraal verantwoordelijke doet. En hoe u het op prijs stelt als ze twee hele dagen door de week hiervoor kunnen vrijmaken.

Als u mensen in uw parochie persoonlijk uitnodigt, zoek dan naar mogelijkheden voor sponsoring van de conferentie, indien mensen het niet zelf kunnen betalen. Maar ook los daarvan, is het betalen van (een deel van) het deelnamebedrag aan de conferentie van medeparochianen, een teken dat de parochie ook daadwerkelijk een cultuuromslag wil maken naar een missionaire parochie en wil investeren in diegenen die deze cultuuromslag willen en kunnen dragen.

Als u met een aantal mensen uit uw parochie aan de conferentie deelneemt, beleg dan al een afspraak na de conferentie in uw parochie, om met elkaar verder te spreken over wat de conferentie heeft losgemaakt. Dit bevordert, dat het niet bij een mooie ervaring op de conferentie blijft, maar dat u ook daadwerkelijk met wat u gezien, gehoord en ervaren heeft, aan de slag gaat in uw parochie.

En last but not least, zonder het gebed zijn al onze inspanningen tevergeefs. Dus bid bij bovenstaande stappen voor uw parochie of geloofsgemeenschap en voor de conferentie! Er is een gebedskaartje dat u daarbij wilt ondersteunen in uw persoonlijke gebed en uw gebed samen met anderen. Klik hier om u aan te sluiten bij de gebedsgroep voor de conferentie (u ontvangt dan gebedsintenties).

Download het gebedskaartje of vraag een of meerdere exemplaren aan via info@missionaireparochie.nl